Hurja
Vinha
Capella
Donna
Liisa
Artikkelit
Kuulumiset
Ruoka
Linkit


Hyvä koulutusohjaaja on monipuolinen ammattilainen

 

Koirakoulua työkseen pitävä amerikkalainen Dani Weinberger pohtii kirjassaan Teaching People, Teaching Dogs, mistä koulutusohjaajille maksetaan. Harrastuksen muuttuessa ammatiksi on vaikeaa hinnoitella jotakin, jota ennen teki pelkästään rakkaudesta ja kiinnostuksesta asiaan ja jolla nyt kuitenkin pitäisi myös saada ansaittua vuokrarahat. Harva kouluttaja on edes kaupallisesti koulutettu, saatika ymmärtäisi yrittäjyyden, asiakaspalvelun ja hinnoittelun saloja heittäytyessään täysipäiväisesti harrastuksensa pariin. Millainen on hyvä kouluttaja ja mitä hänen täytyy huomioida toiminnassaan?

 

A niin kuin ammattitaito

Kouluttamaan oppii vain kouluttamalla. Kirjatieto ja teorioiden ymmärtäminen on kuitenkin tärkeää, jotta ymmärtää, miksi eläin toimii, kuten toimii. Seminaareista ja käsikirjoista opittua tietoa on kuitenkin osattava myös soveltaa. Henkilö, joka on menestynyt omien koiriensa kanssa ja on osannut kouluttaa nämä, ei välttämättä ole kuitenkaan hyvä koulutusohjaaja. Muiden ihmisten opettaminen ja neuvominen edellyttää halua ja kykyä toimia heidän kanssaan. Rakkaus koiriin ei vie pitkälle, vaan on nimenomaan oltava kiinnostunut asiakaspalvelusta.

Ammattitaitoa on ymmärtää erilaisia koiria, tietää rotujen käyttötarkoitukset ja ymmärtää, miten tämä vaikuttaa eläimen käytökseen, kiinnostuksenaiheisiin, pelkoihin ja koulutettavuuteen. Ammattitaitoa on myös osata käsitellä erilaisia ihmisiä, saada heidät innostumaan, antaa heille onnistumisen elämyksiä ja auttaa heidät saavuttamaan tavoitteensa koiransa kanssa.

Kokemus ja ammattitaito eivät välttämättä kulje käsi kädessä. Toisilla on elämänsä aikana useita koiria, joiden kanssa he viettävät kymmeniä vuosia. Silti he eivät tunnu oppivan eläimistään, vaan toimivat samalla tavalla toistaen samoja virheitä. Ammattitaidon suurimmat viholliset ovatkin ylimielisyys ja kaavoihin kangistuminen. Hyvä kouluttaja on ikuinen opiskelija itsekin ja valmis muuttamaan näkemyksiään ja toimintatapojaan tarpeen tullen, jos perustelut ovat riittävät.

H niin kuin huomio

Kouluttaja, kuten moni muukin asiakkaiden kanssa toimiva henkilö, on ammattinsa vanki. Hän miettii oppilaitaan ja heidän ongelmiaan myös tuntitilanteen ulkopuolella. Koulutusohjaaja miettii omia koiria ulkoiluttaessaan, autoa ajaessaan ja ruokaa laittaessaan, mitä neuvoja asiakkailleen antaa ja miten saada heidän tilanteensa paranemaan. Hyvä koulutusohjaaja ottaa opetuksessaan huomioon asiakkaidensa erityispiirteet: heidän tarpeensa, kykynsä ja tavoitteensa. Vaikka kouluttaja tietäisikin, miten toimisi itse tietyssä tilanteessa ratkaisten vaikkapa eläimen ongelmakäytöksen, ei asiakkaalla välttämättä ole riittäviä valmiuksia toimia samoin. On löydettävä muita keinoja.

Kouluttajan tehtävä on tarjota asiakkailleen henkilökohtaista huomiota. Kurssitilanne ei palvele ketään, jos kouluttaja vain esittelee oman koiransa taitoja ja kertoo yleisluonteisesti, miten tietty käytös opetetaan. Kouluttajan tulee paneutua jokaiseen asiakkaaseen yksitellen ja varmistaa, että he ovat ymmärtäneet tehtävän ja osaavat panna harjoituksen käytäntöön. Ryhmäkoko antaa suuntaa sille, kuinka paljon koulutusohjaajalla on aikaa paneutua asiakkaisiinsa. Tunnin kurssikerta jaettuna yhdeksän tai viiden osallistujan kesken antaa melko erilaisen tuloksen. Hyvä ohjaaja myös yleensä vastaa tuntien ulkopuolella puhelimitse tai sähköpostitse tehtyihin kyselyihin ja auttaa siten oppilaitaan eteenpäin harjoituskertojen välissäkin.

I niin kuin ilo

On ihanaa tehdä työkseen jotain, josta oikeasti pitää. Se lienee suurin syy, miksi ihmiset ryhtyvät osa- tai täysiaikaisiksi koulutusohjaajiksi. On hyvä, että ilo tehdä näkyy myös kouluttajan toiminnassa ja suhtautumisessa asiakkaisiinsa. Kuten muutkin eläimet, tarvitsee ihminenkin positiivista vahvistamista uusien käytösten oppimiseen. Kouluttaminen on joskus vaikeaa ja ohjaajan tehtävä on huolehtia siitä, että kriteeri on riittävän helppo, jotta asiakas pystyy hallitsemaan tilanteen. Välitön, iloinen tunnelma tarttuu herkästi kouluttajasta oppilaisiinkin, ja koko ryhmän yhteenkuuluvuus paranee hyvän mielen ja onnistumisien kautta.

J niin kuin joustavuus

Aikatauluttaminen on monesti todellinen taiteenlaji. Joskus akuutille yksityisasiakkaalle pitää saada nopeasti aika, ja mistäpä se muualta siinä vaiheessa enää löytyy kuin omasta vapaaillasta. Oman jaksamisen kannalta on kuitenkin tärkeää pitää myös taukoja kouluttamisessa. Luovuus ja ilo häviävät nopeasti, kun stressi saa vallan ja työ muuttuu intohimosta painolastiksi.

Joustavuus on tarpeen myös kurssitilanteissa. Hyvin suunniteltu tunti uusine tärkeine harjoituksineen ei toimikaan, jos suurin osa osallistujista on kotona potemassa flunssaa tai heidän koiransa ovat rättiväsyneitä mökkiviikonlopun jäljiltä. Kouluttajan tehtävä on kursia kasaan uusi suunnitelma ja käyttää aika vaikkapa pieniin leikkimielisiin kilpailuihin tai koiran leikkimisen tarkkailuun ja pohdintaan, miten hyödyntää sitä palkkiona.

K niin kuin käyttäytyminen

Asiakkaat oppivat ammattilaisen opissa koiriensa käytöksestä. He oppivat lukemaan paremmin koiriensa – ja muiden koirien – elekieltä, näkemään stressisignaaleja ja ymmärtämään, koska on paras lopettaa koulutus siltä erää. He myös oppivat, että käyttäytymistä ei ole oikeaa ja väärää tai hyvää ja pahaa. Kaikki, mitä elävä eläin tekee, on käyttäytymistä. Vahvistamalla haluttua ja sammuttamalla ei-toivotun omistaja voi itse muokata koiransa valintoja, minkälaiseen käyttäytymiseen se missäkin tilanteessa päätyy.

Kouluttajan oma käytös on hänen käyntikorttinsa. Koulutusohjaaja on aina koulutusohjaaja ja edustaa itseään ja yritystään kaikkialla. Tämän valossa on hyvä miettiä, minkälaisen kuvan antaa itsestään lenkittäessään omia koiriaan, osallistuessaan johonkin kokeeseen tai kirjoitellessaan internetin keskustelupalstalle.

L niin kuin loma

Kaikki ihmiset tarvitsevat taukoja. Yrittäjällä ei välttämättä ole taloudellisesti aina mahdollista pistää lappua luukulle kuukaudeksi, mutta itseään voi lepuuttaa myös lyhyemmissäkin pätkissä. Puolipäivävaellus tai parin päivän retki omien koirien kanssa erämaassa antaa mahdollisuuden nauttia hiljaisuudesta ja aikatauluttomuudesta. Joskus voi myös olla hyvä rentoutua ilman nelijalkaisia. Kun koirille hankitaan hyvä hoitaja tai hoitopaikka, onnistuu pieni irtiotto arjesta ilman huonoa omaatuntoa. Elokuvakäynti ja ravintola-illallinen tai parin päivän kylpyläreissu auttavat muistamaan, että maailmassa on muutakin kuin koirat.

M niin kuin muistaminen

Asiakas on helppo saada tuntemaan itsensä tärkeäksi, kun osaat huomioida häntä jollain sopivalla kommentilla. Jo aiemmin tavattu henkilö arvostaa, kun muistat hänen koiransa nimen tai rodun tai muistat, miten se oli toiminut edellisellä kurssilla. Uuteen oppilaaseen taas on helppo saada kontakti juttelemalla hänen koirastaan ja sen rodusta. Ihmiset pitävät koiristaan puhumisesta ja samalla kouluttaja saa usein tärkeitä taustatietoja eläimestä ja sen omistajasta.

Jälkimarkkinointi toimii myös muistamisena. Se voi olla vaikkapa vain joulukortti, jossa vinkataan kevään kursseista ja toivotetaan stressitöntä uuttavuotta. Palautelomakkeen voi myös lähettää kurssin jälkeen sähköpostilla ja kysellä sitä kautta asiakkaan tuntemuksia kurssista. On olennaista saada asiakas tuntemaan olonsa mukavaksi, sillä ilman tyytyväisiä asiakkaita ei ole koulutusohjaajiakaan.

N niin kuin neutraalius

Erilaisten ihmisten ja koirien parissa työskentely vaatii usein tasapainoilua omien mielipiteiden ja julkisesti lauottujen kommenttien välillä. Asiakkaat kysyvät usein kouluttajan mielipiteitä monista asioista. Hyviä kollegoita tai tuotteita voi ilolla suositella, mutta ne vähemmän mairittelevat kuvaukset tulee jättää kertomatta. Antaa varsin huonon kuvan, jos alkaa mustamaalata muita alan toimijoita julkisesti tai jos vaikkapa kertoo kauhujuttuja jostain toisesta asiakkaasta tai tämän koirasta.

Neutraalius liittyy myös opetustilanteeseen. Vaikkei itse pitäisikään kaikista koiraroduista tai -yksilöistä, tulee kaikille koirakoille antaa samat mahdollisuudet. Vaikkei jakaisikaan samaa intohimoa tai arvomaailmaa jonkun asiakkaan kanssa, täytyy hänet huomioida siinä missä muutkin.

O niin kuin oppiminen

Kurssitilanne on pullollaan oppimista. Jokainen läsnäoleva olio oppii koko ajan. Kouluttaja oppii asiakkaistaan ja heidän koiristaan – keitä he ovat, miten he toimivat ja mitkä ovat jokaisen vahvuudet ja heikkoudet. Asiakkaat oppivat käsittelemään koiriaan sekä tuntemaan toisiaan ja toistensa koirarotuja, ja ehkä he myös oppivat jotain uutta omasta lemmikistään. Koirat oppivat niille opetettuja käytöksiä sekä paljon muuta, jota ihmiset tahattomasti vahvistavat omalla käytöksellään.

Kouluttajan on hyvä pitää kirjaa kursseistaan ja pohtia, mitkä asiat oppilaat omaksuivat helposti ja mitkä olivat heille vaikeita. Mistä ongelmat johtuivat? Oliko syynä tämänkertainen oppilasmateriaali vai oliko vika kouluttajassa, joka selitti asiat huonosti tai epäselvästi? Virheistä on tärkeää ottaa opikseen ja muuttaa omaa käytöstään jatkossa. Toimivia käytäntöjä sen sijaan ei välttämättä ole järkevää muuttaa, joten on myös hyvä kirjata ylös, mikä meni hyvin ja sujuvasti.

R niin kuin rehellisyys

Kouluttajan täytyy olla rehellinen niin itselleen kuin asiakkailleen. Omat kyvyt ja voimavarat pitää tiedostaa. Ammattitaitoa on osata sanoa ei, kun koirakko ei sovi ominaisuuksiensa puolesta kurssille, jolle haluaisi tulla, tai jos oma osaaminen kouluttajana ei riitä ratkomaan jotain asiakkaan ongelmaa. Kouluttajan tulee myös voida ohjata asiakas eteenpäin kollegalleen tai eläinlääkärille, jos hän kokee, että he voisivat auttaa ongelmassa paremmin. On myös hyvä antaa asiakkaalle alusta asti rehellinen kuva siitä, mitä tilanteen ratkaisu vaatii. Ihmisille ei saa antaa valheellisia kuvitelmia pikakorjauksista tai uskotella, että uuden käyttäytymismallin kouluttaminen kaikkine yleistämisineen olisi mikään helppo tai lyhyt tie.

S niin kuin stressi

Joskus elämä heittää kapuloita rattaisiin, ja kouluttaja kohtaa erilaisia kriisejä. Ihmiset kokevat ja käsittelevät vaikeita tilanteita eri tavoin. Olipa kyse sitten omasta sairaudesta, lemmikin vaivoista, omaisen kuolemasta tai rahapulasta, asiakkaita ei saa ahdistella ongelmillaan. Koirakoulutuntia ei saa muuttaa kouluttajan omaksi terapiaistunnoksi. Monet asiakkaat kokevat ahdistavana, kun heille kerrotaan liian henkilökohtaisia asioita, jotka eivät edes kuulu tilanteeseen millään tavalla.

Myös liiallinen työnteko aiheuttaa stressiä. Se näkyy helposti huonomuistisuutena, ärtyisyytenä ja keskittymiskyvyttömyytenä. Opetus heikentyy ja koulutus kiertää kehää. Jos kouluttaja ei pysty väsymyksensä tai pahan olonsa vuoksi satsaamaan opetukseen täysipainoisesti, tulee tunti perua tai hankkia sijainen.

T niin kuin täsmällisyys

Suomessa täsmällisyys on arvostettu asia, ja tuntien tulee alkaa ajallaan – ja myös loppua ajallaan. Koska kouluttajakin on ihminen, on mahdollista, että hän on joskus myöhässä tai joskus joutuu lopettamaan kurssin hitusen aiemmin päänsärkynsä, sairaan lapsensa tai leikkauksesta toipuvan koiransa vuoksi. Tästä ei kuitenkaan saa tulla tapa. Kouluttaja voi myös lopettaa harjoitukset aiemmin normaalia pienemmän ryhmäkoon tai vaikkapa pitkän viikonlopun väsyttämien osallistujien vuoksi.

Vastaavasti kouluttaja usein jää auliisti tunnin jälkeen paikalle, kun kurssilaiset haluavat kysyä omien koiriensa asioista, tulevista kursseista tai mistä tahansa maan ja taivaan väliltä. Koulutusohjaajalle jää tehtävä tasapainoilla hyvän asiakaspalvelun ja tuottamattoman työn välillä. Joskus on osattava myös sanoa ei ja kertoa, että näin laajaa ongelmaa ei voi ratkaista siinä tilanteessa ja asiakkaan olisi hyvä ottaa yhteyttä erillisen yksityiskäynnin varaamiseksi.

V niin kuin välittäminen

Joskus kouluttajalle lankeaa ystävän, äidin, isän, psykologin tai parisuhdeterapeutin rooli työnsä myötä. Asiakas ehkä kaipaa jotakuta, jolle puhua, ja haluaa tämän ihmisen löytyvän omien piiriensä ulkopuolelta. Etenkin tilanteessa, jossa koira ei ole muille perheenjäsenille yhtä tärkeä kuin asiakkaalle itselleen, tarvitsee hän jonkun, joka ymmärtää lemmikin tärkeyden ja ainutlaatuisuuden. Kannustus, tuki ja jopa vain hiljainen kuunteleminen helpottavat joskus ihmisen tilannetta valtavasti, vaikkei itse ongelma poistuisikaan. On kuitenkin pystyttävä vetämään raja johonkin: etenkin ryhmäkursseilla kaikkien osallistujien on saatava tasapuolisesti huomiota.

Y niin kuin yleistieto

Etenkin ensimmäisen koiransa hankkineet pennunomistajat haluavat kysyä kouluttajalta kaikesta. Vaikkeivät jonkun rodun erityispiirteet tai harrastuslajin kiemurat olisikaan selvillä, tulisi hyvän ohjaajan tietää mahdollisimman paljon kaikesta. Osa toimivaa palvelukokonaisuutta on osata auttaa asiakas eteenpäin hankkimaan haluamansa tieto tai taito jostain muualta, jos se on tarpeen.

Omaa koira-alan yleistietoa voi helposti kartuttaa lukemalla erilaisia lehtiä ja kirjoja sekä aktiivisesti kyselemällä ja juttelemalla eri rotujen ja lajien harrastajien kanssa. Omien resurssien mukaan voi osallista erilaisille kursseille, luennoille ja seminaareihin Suomessa ja ulkomailla. Joskus on hyvä tutkia myös itselleen täysin vastakkaisia mielipiteitä, jotta ymmärtää, mihin vastapuoli väitteensä perustaa.

 

"Viisaus on tiedon ja rakkauden yhdistämistä toiminnassa." (Sigmund Freud)

Masseter Mainos