Hurja
Vinha
Capella
Donna
Liisa
Artikkelit
Kuulumiset
Ruoka
Linkit


Mh-luonnekuvaus


Vein heinäkuussa 2007 Vinhan mh-luonnekuvaukseen. Vimpula oli testihetkellä reilut 15kk vanha.

Lainaus Heljä Marjamäen artikkelista MH – Mentalbeskrivning hund – Koiran luonnekuvaus (http://www.elisanet.fi/punasukan/SPL.pdf):


Ruotsalainen koiran luonnekuvaus on kehitetty koiranjalostuksen apuvälineeksi. Kuvaus perustuu tarkasti vakioidussa testitilanteessa havaittujen koiran reaktioiden kirjaamiseen arvostelulomakkeeseen. Testitilanteista saatuja tietoja käsitellään tietokoneohjelmassa. Tuloksia hyödynnetään luomalla profiileja yksilöistä, jalostuskoirien jälkeläisistä ja roduista.

Lomakkeessa on 10 erilaista testitilannetta, joissa on yhteensä 33 kuvailtavaa kohtaa. Jokaisen osion aikana koiran reaktiot merkitään välittömästi niiden tapahduttua lomakkeeseen. Lomake noudattaa intensiteettiskaalaa yhdestä viiteen, 1 ollessa pienin reaktio ja 5 suurin. Missään vaiheessa luonnekuvauksen aikana kuvaaja ei anna koirasta subjektiivista arviota eikä analysoi sen käyttäytymistä eikä ota huomioon olosuhteita. Jokainen luonnekuvausrata on rakennettava järjestämisohjetta noudattaen sekä toimitsijoiden on ymmärrettävä vastuunsa, sillä kaikilla siihen osallistuvilla koirilla tulee olla mahdollisuus reagoida turvallisesti oman persoonallisuutensa mukaisesti.

Kuvauksen osioissa on kolme vaihetta:
- Herättely, tilanteet aloitetaan samoilla ärsykkeillä kaikille koirille. Jos koira osoittaa vähän tai ei ollenkaan kiinnostusta ei ärsykkeitä muuteta, jotta koira saataisiin aktiivisemmaksi.
- Käsittely, kaikki tilanteet tulee olla vahvuudeltaan ja järjestelyiltään samanlaiset.
- Lopetus, jokainen osio päätetään huolellisesti, ettei koirille aiheudu uutta ärsytystilannetta. Aikatekijöillä on koirille suuri merkitys, ja koirien palautumista helpottavat toimenpiteet tulee suorittaa 15 sekunnin aikavälein.

Vinhan testi meni myös melko odotetusti. Vinha ei ole luonteeltaan erityisen utelias. Sillä on myös ilmeisesti ikään liittyvä mörkökausi eli se jännittää ja säikkyy normaalia enemmän. Testissä se ei määräaikana lähestynyt haalaria eikä aaveita, mutta teki sen kuitenkin lopulta.

Kontakti: Testinjohtaja tervehtii omistajaa ja ottaa koiran hihnan, kävelee sen kanssa hieman poispäin ja sitten tutkii ja koskettelee koiraa
1.a TERVEHTIMINEN: 4 Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
1.b YHTEISTYÖ: 3 Lähtee testinjohtajan mukaan, mutta ei ole hänestä kiinnostunut
1.c KÄSITTELY: 4 Hyväksyy ja vastaa kontaktilla

Leikki 1: Testinjohtaja ja koiran ohjaaja heittelevät aluksi lelua toisilleen ja sitten lelu heitetään sivuun, josta koira voi sen ottaa. Testinjohtaja leikkii koiran kanssa
2.a LEIKKIHALU: 4 Aloittaa nopeasti, leikkii intensiivisesti
2.b TARTTUMINEN: 4 Tarttuu heti koko suulla
2.c PURUOTE JA TAISTELUHALU: 4 Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes tj päästää otteensa

Viehe lähtee liikkeelle kauempana ja koira päästetään sen perään. Toistetaan kahdesti.
3.a TAKAA-AJO: ekalla kerralla: 5 Aloittaa heti kovalla vauhdilla, juoksee saaliin ohi. Voi kääntyä
tokalla kertaa: 4 Aloittaa kovalla vauhdilla, päämäärähakuisesti, jarruttaa saaliilla
3.b TARTTUMINEN: ekalla kerralla: 1 Ei kiinnostu saaliista
tokalla kertaa: 5 Tarttuu heti, pitää saalista suussaan väh. 3 sekuntia

Koiran kanssa seistään 3min paikoillaan maastossa, ohjaaja on hiljaa ja liikkumatta
4. AKTIVITEETTITASO: 3 Tarkkailevainen ja pääasiallisesti rauhallinen. Yksittäisiä aktiviteetteja

Etäleikki: Piilosta noin 40 metrin päässä tulee epämääräinen, hupulliseen viittaan sonnustautunut kummallisesti liikkuva hahmo, joka ottaakin viitan pois ja muuttaa hieman uhkaavan käytöksensä leikkiinkutsuun
5.a KIINNOSTUS: 2 Kontrolloi, esiintyy taukoja
5.b PUOLUSTUS/AGGRESSIO: 1 ei osoita uhkauselkeitä
5.c UTELIAISUUS: 3 Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo
5.d LEIKKIHALU: 4 Tarttuu, vetää vastaan mutta voi irrottaa ja tarttua uudelleen
5.e YHTEISTYÖ: 3 On aktiivinen aktiivisen avustajan kanssa

Yllätys: Ohjaaja kävelee koiran kanssa polkua ja noin 2 metrin päässä nousevat haalarit pystyyn sen eteen hyvin äkillisesti
6.a PELKO: 4 Pakenee korkeintaan 5 metriä
6.b PUOLUSTUS/AGGRESSIO: 1 Ei osoita uhkauseleitä
6.c UTELIAISUUS: 1 Ei mene haalarin luo ollenkaan [määräajassa]
6.d JÄLJELLEJÄÄVÄ PELKO: 2 Pieni niiaus tai temponvaihtelu jollain ohituskerralla
6.e JÄLJELLEJÄÄVÄ KIINNOSTUS: 1 Ei osoita kiinnostusta

Ääniherkkyys: Ohjaaja kävelee koiran kanssa polkua ja noin metrin päästä kuuluu hyvin voimakas räminä
7.a PELKO: 3 Tekee väistöliikkeitä kääntämättä pois katsettaan
7.b UTELIAISUUS: 2 Menee laitteen luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
7.c JÄLJELLEJÄÄVÄ PELKO: 2 Pieni niiaus tai temponvaihtelu jollain ohituskerralla
7.d JÄLJELLEJÄÄVÄ KIINNOSTUS: 2 Pysähtyy. Haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla

Aaveet: Kahdesta eri suunnasta tulee vuoronperään askel askeleelta kaksi kummitusta, jotka jäävät lopulta noin metrin päähän koirasta
8.a PUOLUSTUS/AGGRESSIO: 2 Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
8.b KONTROLLI: 3 Kontrolloi ja/tai käsittelee aaveita; pitkiä taukoja
8.c PELKO: 4 Pysyttelee pääasiassa ohjaajan takana. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä
8.d UTELIAISUUS: 1 Ei mene aaveiden luo ollenkaan
8.e KONTAKTINOTTO AAVEPUKUISEEN AVUSTAJAAN: 3 Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin

Leikki2 sekä ampuminen: Koiraa leikitetään aluksi kuten kohdassa kaksi. Ensimmäiset kaksi laukausta ammutaan omistajan leikittäessä koiraa, loput kaksi ohjaajan ja koiran seistessä passiivisesti
9.a LEIKKIHALU: 4 Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti
9.b TARTTUMINEN: 3 Tarttuu viiveellä tai etuhampailla
10 AMPUMINEN: 1 Ei osoita häiriintymistä. Kontrolloi nopeasti ja sen jälkeen on täysin välinpitämätön

Masseter Mainos