Hurja
Vinha
Capella
Donna
Liisa
Artikkelit
Kuulumiset
Ruoka
Linkit


Mh-luonnekuvaus


MH-lyhenne tulee sanoista Mentalbeskrivning Hund, koiran luonteenkuvaus. Kuvaus on kehitetty Ruotsissa 1980-luvulla kartoittamaan nuorten koirien tapaa reagoida ja toimia erilaisissa tilanteissa. Ruotsissa palveluskoirilta vaaditaan läpäisty luonnekuvaus, jotta ne pääsevät kilpailemaan käyttökokeissa ja että niitä saa käyttää siitokseen.
Ruotsissa on pelkästään kuvattuja saksanpaimenkoiria jo yli 7000. Staffeja on kuvattu noin 250.
Eri rotujen tuloksia voi käydä katsomassa Per-Erik Sundgrenin sivuilla.

Lainaus Heljä Marjamäen artikkelista: MH – Mentalbeskrivning hund – Koiran luonnekuvaus

Ruotsalainen koiran luonnekuvaus on kehitetty koiranjalostuksen apuvälineeksi. Kuvaus perustuu tarkasti vakioidussa testitilanteessa havaittujen koiran reaktioiden kirjaamiseen arvostelulomakkeeseen. Testitilanteista saatuja tietoja käsitellään tietokoneohjelmassa. Tuloksia hyödynnetään luomalla profiileja yksilöistä, jalostuskoirien jälkeläisistä ja roduista.

Lomakkeessa on 10 erilaista testitilannetta, joissa on yhteensä 33 kuvailtavaa kohtaa. Jokaisen osion aikana koiran reaktiot merkitään välittömästi niiden tapahduttua lomakkeeseen. Lomake noudattaa intensiteettiskaalaa yhdestä viiteen, 1 ollessa pienin reaktio ja 5 suurin. Missään vaiheessa luonnekuvauksen aikana kuvaaja ei anna koirasta subjektiivista arviota eikä analysoi sen käyttäytymistä eikä ota huomioon olosuhteita. Jokainen luonnekuvausrata on rakennettava järjestämisohjetta noudattaen sekä toimitsijoiden on ymmärrettävä vastuunsa, sillä kaikilla siihen osallistuvilla koirilla tulee olla mahdollisuus reagoida turvallisesti oman persoonallisuutensa mukaisesti.

Kuvauksen osioissa on kolme vaihetta:
- Herättely, tilanteet aloitetaan samoilla ärsykkeillä kaikille koirille. Jos koira osoittaa vähän tai ei ollenkaan kiinnostusta ei ärsykkeitä muuteta, jotta koira saataisiin aktiivisemmaksi.
- Käsittely, kaikki tilanteet tulee olla vahvuudeltaan ja järjestelyiltään samanlaiset.
- Lopetus, jokainen osio päätetään huolellisesti, ettei koirille aiheudu uutta ärsytystilannetta. Aikatekijöillä on koirille suuri merkitys, ja koirien palautumista helpottavat toimenpiteet tulee suorittaa 15 sekunnin aikavälein.

Hurjan testitulokset videoineen
Vinhan testitulokset videoineen

Masseter Mainos