Etusivu

Liisa

Autot
Juhlat
Kotiteatteri
Kuvaaminen
Sukeltaminen
Matkailu
Musiikki
Ohjelmat
Roolipelit
Ruuanvalmistus
Tietokoneet
Arkistot
Sekalainen
Sivuhakemisto

Mediatoistimen xorg.conf Panasonic PT 700AE-projektorille

Tämä on mediatoistimen X asetustieodosto (xorg.conf) jossa on nVidia GeForce 2MX näyttöohjain ja joka on liitetty Panasonic PT 700AE projektoriin. Huomaa että käytän nVidian omaa suljettua ajuria jonka löytää nVidian ajurisivulta. Tärkein kohta on Monitor-kohdan ModeLine-rivi jossa määritellään tuon projektorin asetukset.

Section "ServerLayout"
  Identifier   "single head configuration"
  Screen   0 "Screen0" 0 0
  InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
  InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
  RgbPath     "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  FontPath    "unix/:7100"
EndSection

Section "Module"
  Load      "dbe"
  Load      "extmod"
  Load      "fbdevhw"
  Load      "glx"
  Load      "record"
  Load      "freetype"
  Load      "type1"
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier   "Keyboard0"
  Driver     "kbd"
  Option     "XkbModel" "pc105"
  Option     "XkbLayout" "fi"
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier   "Mouse0"
  Driver     "mouse"
  Option     "Protocol" "IMPS/2"
  Option     "Device" "/dev/input/mice"
  Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  Option     "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier   "pt700ae"
  ModelName   "Generated by Another Modeline Calculator"
  HorizSync   30-70
  VertRefresh  50-87
  DisplaySize  332 187 # Aspect ratio 1.778:1
  ModeLine "1280x720"  74.16 1280 1320 1376 1648 720 722 728 750
EndSection # pt700ae

Section "Monitor"
  Identifier   "Monitor0"
  VendorName   "Monitor Vendor"
  ModelName   "LCD Panel 1280x800"
  HorizSync    31.5 - 90.0
  VertRefresh   60.0 - 60.0
EndSection

Section "Device"
  Identifier   "Videocard0"
  Driver     "nvidia"
  VendorName   "Videocard vendor"
  BoardName   "NVIDIA GeForce 2 MX (generic)"
EndSection

Section "Screen"
  Identifier   "Screen0"
  Device     "Videocard0"
  Monitor    "pt700ae"
  DefaultDepth  24
  Option     "Nologo"
  Option     "UseEdidFreqs" "True"
  Option     "IgnoreEDID" "False"
  Option     "ExactModeTimingsDVI" "True"
  SubSection   "Display"
    Viewport  0 0
    Depth    24
    Modes   "1280x720" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection   "Display"
    Viewport  0 0
    Depth    16
    Modes   "1280x720" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
EndSection

Copyright (c) Paul-Erik Törrönen unless explicitly mentioned otherwise

Masseter koirakoulu

Vempain Publishing System