Etusivu

Liisa

Autot
Juhlat
Kotiteatteri
Kuvaaminen
Sukeltaminen
Matkailu
Musiikki
Ohjelmat
Roolipelit
Ruuanvalmistus
Tietokoneet
Arkistot
Sekalainen
Sivuhakemisto

Miten asentaa levytön (diskless) MythTV mediaboksi

Päämääränä on rakentaa kiinto-(ja CD/DVD-)levytön multimediatoistin joka käynnistyy levyn yli palvelimelta. Käytössä on Fedora Core 6. Lisäksi asennusvaiheessa käytetään VMWaren ilmaista Server-ohjelmistoa. Palvelimessa pyörii vanhempi FC5 johon on asennettu ja konfiguroitu tftp-palvelu, DHCP-palvelu sekä system-config-netboot paketti. Teksti edellyttää että lukija osaa englanninkielen perusteet, VMWaren perusteet sekä asentaa Fedora Core Linux käyttöjärjestelmän (joka ei sinänsä ole vaikeata).

Vaatimukset ja valmistelut
Käyttöjärjestelmän perusasennus
Jälkiasennus
ATrpms repositoryn lisäys sekä käyttöjärjestelmän päivitys
Palvelinpuolen MythTV-asennus
Mediatoistimen MythTV-asennus
Asennuksen kopiointi levyserverille
Verkkoboottijärjestelmän määrittely
Palvelimen MythTV-asetukset
Mediatoistimen MythTV-asetukset


Käytetyt ohjelmistot sekä hyödyllisiä linkkejä

Vaatimukset ja valmistelut

Ihan ensin tietenkin varmistetaan että mediatoistimessa on Linuxissa tuettua rautaa sekä että se osaa PXE-käynnistyksen. Kun käytössä on melko uusi nVidian näyttöohjain ja Intelin piirisarja kuten kirjoittaneella niin ongelmia ei pitäisi olla.

Palvelimella tulee olla joko graafinen työpöytä, tai siltä pitää pystyä ajamaan etänä graafisia ohjelmia (esim. SSH-yhteyden yli).

Haetaan VMWare-saitilta (osoite sivun lopussa) uusin VMware-server (kirjoitettaessa tätä uusin on 1.0.1-29996) rpm-paketti ja asennetaan se palvelimelle. Ohjelmistossa on muutamia ongelmia jotka vaativat vmware-anyany-päivityksen (linkki niinikään lopussa). Haetaan paketti, puretaan se ja ajetaan paketin hakemistossa löytyvä vmware-config.pl. Tämä paitsi korjaa ongelman myös konfiguroi tarvittavan kernel-ajurin. Tämän jälkeen vmware voidaan käynnistää vmware-komennolla. Hae myös FC6sen DVD ISO-tiedosto ja talleta se palvelimelle, käyttöjärjestelmä asennetaan tältä. Mikäli levytila on niukalla niin voidaan myös suorittaa ns. verkkoasennus jolloin riittää että käytetään rescue-disc ISO-tiedosto. Tietenkin jos sattuu olemaan ylimääräinen kone nurkilla niin FC6sen voi asentaa myös siihen natiivisti. Etuna tuossa VMWare-asennuksessa on että se on helpompi päivittää tarvittaessa ja VMWare tukee välitallennusta jolloin asennuksesta voi ottaa ns. snapshotteja joista järjestelmän voi palauttaa tiettyyn aikaisempaan tilaan mikä on kätevää mikäli jokin päivitys rikkoo koko asennuksen tai toiminnallisuuden.

Lopuksi palvelimella lisätään DHCP-palveluun seuraavat tiedot /etc/dhcpd.conf-tiedostoon subnet-osaan seuraavat rivit:

  allow bootp;
  allow booting;
Ja loppuun seuraava osa (muista muokata palvelimen ip-osoite):
class "pxeclients" {
  match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient";
  next-server <levypalvelimen ip-osoite>;
  filename "linux-install/pxelinux.0";
}
Kun etäkone käynnistyy, se kysyy DHCP-palvelulta löytyykö verkosta käynnistyspalvelinta, jolloin DHCP antaa vastaukseksi levypalvelimen osoitteen sekä polun mistä asetukset löytyvät. Etäkone avaa sitten tftp-yhteyden levypalvelimelle ja lukee sieltä tarvittavat käynnistystiedostot.

Käyttöjärjestelmän perusasennus

Ensimmäiseksi tarvitaan Fedora 6 asennus. Tätävarten luodaan virtuaalikone VMWaressa johonka perusasennetaan FC6 ja joka sitten myöhemmin kopioidaan palvelimen natiivilevylle josta sitten mediatoistin.

Virtuaalikoneen luonnin yhteydessä muokataan se muuttamalla koneen CD-asema osoittamaan aikaisemmin haettu ISO-tiedosto, lisäksi levykoko voidaan pienentää 4 GB eli puoleen oletusarvosta. Muut asetukset voivat olla perusasennossa. Verkko asetetaan bridged-tilaan jos käytössä on paikallisverkko (kuten useimmiten on kun kotipalvelinkin löytyy).

Käynnistetään virtuaalikone ja ladataan asennustiedostosta löytyvä ohjelmisto. Riippuen osaamistaidosta niin levyjärjestelmän voi konfiguroida ilman LVMää mutta tämä ei ole välttämätöntä. Sensijaan kannattaa kiinnittää huomiota mitä pakettikokonaisuuksia asennetaan. Mediatoistinta varten asennus kannattaa pitää mahdollisimman pienenä koska loppupelissä kuitenkin tullaan käyttämään yksinomaan MythTVn omaa käyttöliittymää. Tarkista että KDE, kaikki kehitystyökalut, toimisto- sekä sähköposti-ohjelmat ovat poisvalittuina. Tässävaiheessa ei kannata karsastaa koska RPM-pakettien pakettiriippuvuudet uudelleenasentavat kyllä tarvittavat paketit jos niitä tarvitaan. Sitten annetaan asennusohjelman asentaa käyttöjärjestelmä.

Jälkiasennus

Kun virtuaalikone on käynnistynyt uudelleen niin tarvitaan vielä asettaa muutama asetus sekä käyttäjätunnistus. Ensin kysytään aikaa. On suotavaa että paikallisverkosta löytyy aikapalvelin (NTP) jolloin koneet ajassa keskenään. Tämän jälkeen kysytään palomuurista, joka kytketään pois päältä sekä SELinux joka niinikään kytketään pois päältä. Lopuksi tulee käyttäjien luominen. Koska mediatoistin konfiguroidaan niin ettei mitään erillistä sisäänkirjautumista ole niin tämän yli voidaan hypätä. SELinuxin poiskytkeminen vaatii että kone käynnistetään taas uudelleen.

ATrpms repositoryn lisäys, turhien pakettien poisto sekä käyttöjärjestelmän päivitys

Toisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen kirjoittaudutaan sisään root-tuunuksella. Lisätään ensin ATrpms-repository yumiin seuraavalla komennolla:

echo '[atrpms]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
gpgcheck=1' > /etc/yum.repos.d/atrpms.repo

Seuraavaksi lisätään ATrpmsän GPG-avain komennolla:

rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms

Sitten voidaan poistaa liuta paketteja tilaa viemästä seuraavalla komennolla:

yum remove \
NetworkManager NetworkManager-gnome PyQt \
a2ps alacarte antlr apr-util at \
authconfig-gtkgnome-python2-canvas \
beagle beagle-gui bluez-gnome bluez-libs \
bluez-utils brlapi cdrdao compiz control-center \
coolkey cups desktop-printing dos2unix dosfstools \
dvd+rw-tools eog esc evince evolution-data-server \
festival fetchmail file-roller firstboot \
firstboot-tui gcalctool gedit gimp-print \
gimp-print-utils gjdoc gmime-sharp gnome-applets \
gnome-bluetooth gnome-bluetooth-libs gnome-media \
gnome-netstatus gnome-panel gnome-pilot \
gnome-python2-applet gnome-python2-gnomeprint \
gnome-python2-gtksourceview gnome-session \
gnome-sharp gnome-sharp gnome-speech \
gnome-user-share gnome-utils gnome-volume-manager \
gok gsf-sharp gstreamer gstreamer-plugins-base \
gstreamer-plugins-good gthumb gtk-sharp2 gtkhtml3 \
gtksourceview hal-cups-utils hpijs hplip httpd \
java-1.4.2-gcj-compat libbtctl libgail-gnome \
libgnomecups libgnomeprint22 libgnomeprintui22 \
libsane-hpaio mkbootdisk mono-core mono-data \
mono-data-sqlite mono-web mutt nano nautilus \
nautilus-cd-burner nautilus-extensions \
nautilus-sendto nautilus-sendto-bluetooth \
net-snmp-libs orca pirut postgresql-libs pyzor \
razor-agents rdate redhat-lsb sane-backends \
sane-backends-libs sip slrn sox spamassassin \
speex system-config-soundcard tomboy vnc-server \
wpa_supplicant beagle-evolution bluez-pin evolution \
evolution-sharp zenity

Tämän jälkeen asennetaan päivitykset komennolla:

yum update
Ensimmäisellä kerralla ohjelma kysyy halutaanko asentaa Fedoran GPG-avaimet, nämä hyväksytään painamalla y.

Palvelinpuolen MythTV-asennus

Silläaikaa kun päivitetään virtuaalikoneen käyttöjärjestelmää niin voidaan asentaa palvelimelle MythTVn backend-paketit. ATrpms-repository lisätään samalla tavalla kuten yllä, jonka jälkeen asennetaan seuraavalla komennolla MythTV-paketit (ja niiden riippuvuudet):

yum install libmyth \
mythmkmovie \
mythtv \
mythtv-backend \
mythtv-setup \
mythtv-themes \
mythweb

Jos verkkopalvelimella ei ole vielä /tftp/-hakemistoa niin se luodaan nyt. Lisäksi luodaan väliaikainen /tmp/mediatoistin-hakemisto.

Mediatoistimen MythTV-asennus

Asennetaan seuraavalla komennolla tarvittavat MythTV-paketit:

yum install libmyth \
mythbrowser \
mythcontrols \
mythflix \
mythgallery \
mythmusic \
mythstream \
myththemes \
mythtv \
mythtv-frontend \
mythtv-theme-MediaCenter \
mythtv-theme-MediaCenterWeb \
mythtv-theme-photo \
mythtv-theme-ProjectGrayhem \
mythtv-theme-purplegalaxy \
mythtv-themes \
mythtv-theme-sleek \
mythtv-theme-visor \
mythvideo \
busybox-anaconda
Viimeksimainittu paketti on diskless-järjestelmän, eikä niinkään MythTVn vaatima. Lisäksi jos mediatoistimessa tulee olemaan ATIn tai nVidian kortti niin pitää muistaa asentaa jompikumpi ajuri-paketti.

Asennuksen kopiointi levypalvelimelle

Kun MythTV-paketit ovat asentuneet virtuaalikoneeseen niin koko käyttöjärjestelmän voi kopioida levypalvelimelle komennolla:

rsync -arv --exclude '/proc/*' --exclude '/sys/*' -e ssh / root@verkkopalvelin.osoite:/tmp/mediatoistin

Verkkolevyn luonti

Kun kaikki asennetut tiedostot ovat kopioitu levypalvelimen natiiville levylle niin voidaan alkaa määrittelemään toiminnot palvelimella.

Ensin määritellään NFS-jako. Tämä tehdään lisäämällä /etc/exports-tiedostoon seuraavat kaksi riviä:

/tftpboot/boot/mediatoistin/root    *.paikallis.verkko(ro,sync,no_root_squash)
/tftpboot/boot/mediatoistin/snapshot  *.paikallis.verkko(rw,sync,no_root_squash)
Muistetaan myös käynnistää NFS-palvelu komennolla service nfs start. Jaon tarkistamiseksi annetaan komento exportfs jolloin nuo polut tulisi näkyä.

Seuraavaksi siirretään /tmp/mediatoistin-hakemisto /tftpboot/boot/mediabox/root-nimiseksi komennolla:

mv /tmp/mediatoistin /tftpboot/boot/mediabox/root

Tämän jälkeen suoritetaan määrittelyt system-config-netboot ohjelmalla joka on graafinen.

Verkkoboottijärjestelmän määrittely

Käynnistetään system-config-netboot. Ohjelmalla hallitaan sekä etänä käynnistyvien koneiden profiilit sekä myös palvelimelta löytyvät käyttöjärjestelmäasennukset. Kun ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa niin ohjelma aloittaa automaattisesti ohjatun määrittelyn.

Aloitusruutu
Ensimmäisessä ruudussa kysellään asetustyyppiä:
Diskless luodaan palvelimelle etäkäynnistykseen kelpaava järjestelmä.
Network Install luodaan palvelimelle etäasennukseen kelpaava järjestelmä.
Klikkaa Diskless-painiketta.

Etäkäynnistyksen tyypin valinta
Toisessa ruudussa käydään lyhyesti läpi vaatimukset levyttömän järjestelmän asennukselle. Nämä ovat käsitelty aikaisemmin tässä ohjeessa-
Klikkaa Forward-painiketta.

Järjestelmän nimeäminen
Seuraavaksi kysytään asennuksen nimeä sekä vaihtoehtoista kuvausta. Anna nimi jossa ei ole välilyöntejä, koska tätä käytetään hakemistopolun luomisessa. Anna myös vaihtoehtoinen kuvaus järjestelmälle, tätä käytetään vain asetusohjelman sisäisessä kuvauksissa.
Klikkaa Forward-painiketta.

Järjestelmän nimeäminen
Seuraavaksi kysytään levypalvelimen IP-osoitetta sekä polkua josta etäkäynnistyksen tiedostot löytyvät. Huomaa että annetaan yksi taso ylempänä oleva polku kuin mihin tiedostot siirrettiin aikaisemmin ohjeessa.
Klikkaa Forward-painiketta.

Ytimen valinta
Tässä vaiheessa valitaan käytettävä ydin (kernel). Valitse uusin, mutta ota huomioon että jos asensit ATI- tai nVidia-ajurin niin sinun tulee käyttää sitä ydin-versiota jolle ajuri asennettiin.
Klikkaa Forward-painiketta.

Loppuruutu
Tässä ruudussa kerrotaan lyhyesti mitä tullaan tekemään. Eli luodaan perusetäjärjestelmä. Tätä järjestelmää voi sitten n-kappaletta etäkonetta käyttää yhtäaikaisesti jos niin halutaan.
Klikkaa Apply-painiketta.

Pääsivu tyhjänä
Järjestelmään on nyt määritelty etäjärjestelmä, mutta vielä pitää määritellä erikseen mitä kukin etäkone suorittaa käynnistyessään. Tätä varten luodaan profiili kullekin etäkoneelle.
Aloita uuden profiilin määrittely klikkaamalla New-painiketta.

Uuden instanssin määrittely
Ylinnä ruudussa kysytään mediatoistimen IP-osoitetta- Tämän selvittäminen saattaa olla hieman hankalaa, mutta se selviää helpoiten kun käynnistää koneen verkkoon kytkettynä ja tarkistaa millä MAC-osoitteella tuo pyytää IP-osoitetta DHCP-palvelimelta. DHCP-palvelimelle voi sitten määritellä kiinteä IP-osoite tuolle MAC-osoitteelle.
IP-osoitteen alapuolella on valikko jossa on lista asennetuista käyttöjärjestelmistä. Valitse aikaisemmin luotu mediatoistin.
Lopuksi tarvitsee määritellä vain snapshotin nimen. Tämä käytetään hakemistonimenä joten siinä ei saisi esiintyä ääkkösiä eikä välilyöntejä. Hakemistossa säilytetään niitä tiedostoja jotka ovat muuttuneet perusasennuksesta ja ne sijaitsevat /tftpboot/boot/mediatoistin/snapshot/mediatoistinkone-hakemiston alla. HUOM! jos käytössä on uudempi kuin 2.6.17 version ydin niin pitää määritellä seuraava optio ytimelle 'Edit Extra Kernel Boot Options'-kenttään:

ramdisk_blocksize=1024

Klikkaa OK-painiketta.

Pääsivu uudella instanssilla

Sulje sovellus joko File/Quit tai painamalla ctrl-q.

HUOM!
Sekä FC5 että FC6 tuottaa viallisen PXE-asennustiedoston jonka seurauksena levytön kone ei käynnisty. Tämä voidaan korjata seuraavasti (tämä pitää tehdä joka kerta kun käytetään system-config-netboot ohjelmaa. Ongelmana on että ko. ohjelma jättää mount.nfs ohjelman pois initrd.img-tiedostosta (joka on kompressoitu tiedostojärjestelmäkuvake). Tämä voidaan lisätä manualisesti seuraavilla ohjeilla:

 • Tee hakemisto johon voit liittää muutettavaa tiedostojärjestelmää komennolla mkdir /mnt/loop
 • Vaihda /tftpboot/linux-install/mediatoistin-hakemistoon
 • Kopioi alkuperäinen initrd.img initrd-orig.img-tiedostoksi
 • Muuta initrd.img tiedostonimi initrd.img.gz
 • Pakkaa auki initrd.img.gz komennolla gunzip initrd.img.gz
 • Avaa tiedostojärjestelmä komennolla mount -t loop initrd.img /mnt/loop
 • Kopioi puuttuvat tiedostot komennolla cp /tftpboot/boot/mediatoistin/root/sbin/mount.nfs /tftpboot/boot/mediatoistin/root/sbin/umount.nfs /mnt/loop/sbin/
 • Sulje tiedostojärjestelmä komennolla umount /mnt/loop
 • Uudelleenpakkaa muutettu tiedosto komennolla gzip -9 initrd.img
 • Uudelleennimeä tiedosto komennolla mv initrd.img.gz initrd.img

Mediatoistimen PXE-asetukset

Käynnistä mediatoistinkone ja siirry BIOSiin. Manualista pitäisi löytyä kuvaus miten PXE-käynnistys otetaan käyttöön. Muokkaa myös käynnistysoptioista asetukset niin että PXE-käynnistys on ensimmäinen vaihtoehto jota kokeillaan. Talleta asetukset ja poistu BIOSista.

Palvelimen MythTV-asetukset

Mediatoistimen MythTV-asetukset

Käytetyt ohjelmistot sekä hyödyllisiä linkkejä

VMWare Server
VMWare-anyany päivitys
ATrpms repository
Fedora Core 6 ISO-image asennustiedostotCopyright (c) Paul-Erik Törrönen unless explicitly mentioned otherwise

Masseter koirakoulu

Vempain Publishing System