Etusivu

Liisa

Autot
Juhlat
Kotiteatteri
Kuvaaminen
Sukeltaminen
Matkailu
Musiikki
Ohjelmat
Roolipelit
Ruuanvalmistus
Tietokoneet
Arkistot
Sekalainen
Sivuhakemisto

ArkadTekniska högskolan (ATH)


ATH Logo

´Veni, Lusi, Vici´ - Jag kom, Jag spelade, Jag vann
´Trucido hoc, ante hoc adultus´ - Kill it, before it grows

Innehåll:

 1. ATH kortfattat
 2. Studier vid ArkadTekniska Högskolan
 3. ATH´s CD-ROM bibliotek
 4. ATH och DooM
 5. ATH och Quake
 6. ATH och median
 7. ATH´s senaste alternativa herrmode
 8. ATH och kampvisor
 9. Andra närastående föreningar
 10. Linkar till olika spelrelaterade WWW databaser:
 11. Allehanda moj

ATH kortfattat

ATHs mål är att ge TFs medlemmar möjlighet att njuta samt utnyttja datorteknik på ett primärt ickeproduktivt sätt (elektrogasm är en sekundär nytta), som ATH förverkligar genom att skaffa nödvändig utrustning, t.ex. ljudkort etc.

Medlemskap kan, efter individuell prövning, erhållas genom att visa betydande intresse för arkadteknik.

Studier vid Arkadtekniska Högskolan

För tillfället har ATH endast sex kurser att erbjuda:

Ath-42.100 Inledning till Arkadstudier (ht+vt)
Handledare: Arkadteknikstuderande N.N
Mål och innehåll: Kursens mål är att introducera ATH´s
verksamhet till den nya studerande.
Ath-42.101 Arkadteknikens Historia (ht+vt)
Handledare: Arkadtekniker N.N
Mål och innehåll: Grundkunskaper i de allmännaste arkad-
tekniska applikationer och program.
Examination: 2-3 valfria laboratorieövningar. Arbetet utförs
under uppsikt av läraren för ansvarsområdet. Närmare uppgifter
fås av laboratorieingenjören.

Ath-42.112 Seminarium i Arkadstrategi och uppsåtlig eskalering av
internationella konflikter (ht+vt)

Handledare: Arkadprofessor N.N
Mål och innehåll: Seminariets tema väljs bland ett antal aktuella
ämnen inom Arkadstrategins område. Seminariearbetet kan ha en
verklig eller imaginär bakgrund.
Examination: Kan erläggas enskilt eller som grupparbete.

Ath-42.140 Laborationer i Virtuellt våld (ht+vt)
Handledare: Arkadtekniker N.N
Mål och innehåll: Att känna till och utnyttja eutanasi
instrument såsom motorsågen, Elfwand, hagelgeväret, Ethereal
crossbow, Gatling, Dragonclaw, Hellstaff, plasman, Feenix
staff, och bazookan. Att känna till optimering av resultat
i samband med realekonomiska förändringar.
Examination: Uppgörande av seminariearbete i 2-4 personers
grupper. Aktiv eutanasiutdelning obligatoriskt, samt muntlig
genomgång av konfrontreringar efter laborationerna.
Litteratur: Doom-Faq rekommenderas
Förkunskaper: Ath-42.101 Arkadteknikens Historia,
Ath-42.148 Videokurs i Amerikansk Högkultur (period*)
*Kursen är innehåller en föreläsning, som annordnas flera
gånger, oregelbundet, under samma termin. tidpunkten anmäls
ungefär 1 vecka före tillställningen.
Mål och innehåll: Huh huh, huhuhuh, huh huh, this is cool!
Ath-42.166 Arkadtekniskt forskarseminarium (ht+vt)
Mål och innehåll: En årligen varierande seminarieserie, som
behandlar aktuella spörsmål inom de senaste arkadtekniska
publikationer.

Några fasta studieveckoantal har kurserna inte, utan de beräcknas i negativa studieveckor, dvs. hur många studieveckor arkadstuderande missar på THS på grund av sina arkadstudier. Således t.ex. kan en gedigen prestation i Ath-42.140, Laborationer i Virtuellt våld, vara värd upp till -30 sv.

ATH´s CD-ROM bibliotek

ATH uppehåller ett CD-ROM bibliotek på Hyllans hylla. Dessa skivor är donanerade av enskilda medlemmar. Dessa skivor kan lånas till TF´s medlemmar för max en vecka.

ATH och DooM

Arkadtekniska Högskolan anser att DooM ej är skadlig för användaren, förutsatt att personen ifråga är både mentalt och fysiskt frisk. Därtill ser ATH i DooM ett djupt fredsbudskap. Våldet skall utrotas från verkliga världen, då våldsdåd gör sig bättre i virtuella sammanhang. De handlingar som utförs i DooM virtualvärlden är ej tillåtna i den verkliga världen. Detta förbjuder bland annat Koranen, TF´s ordningstadgar, resolutionen om mänskliga rättigheter som är faställda av FN, samt Finlands lag.
Med andra ord uppmanar Arkadtekniska Högskolan människorna till fredlig samexistens i den reella världen.

Klikka nedan för att få den senaste versionen av TF-DooM:

TF-DooM (about 1460 kb)


ATH och Quake

Under ATH fungerar Clan Æsir vars medlemmar, förutom spelande, pynjar med en massa annat primärt ickeproduktivt. ATH äger också en server, 130.233.34.217, som kan skådas på Hyllan.


ATH och median

ATH´s senaste alternativa herrmode

Medan kända ATH-medlemmar var involverade i en modepalaver under julphesten, blev de bryskt överraskade av den nyhetstörstige fotografen mitt under planering av vad som kommer att vara det senaste modet:

Senare, under årests första phuxphest, blev de modemedvetna ATH´rna igen överrumplade av en säreget nyfiken fotograf, som trots hot om kroppsliga skador lyckades fotografera de två medlemmar ihop med Albaniens ledande modeskapare, medan de prövade ut vad som kommer att vara vårens heta hit:

ATH och kampvisor

Förutom att ATH är insatt i diverse arkadtekniska problemlösning, har flera melodiskt begåvade ATH-medlemmar blivit inspirerade av våldsspel till den mån, att de tillägnat en betydande del av sin fritid till att lyriskt modififiera samt förbättra många av de populäraste sångerna samt visorna.

Andra närastående föreningar

 • Kalkonklubben
  Några ATH-medlemmar hör också till denna förening. ATH och Kalkonklubbens samarbete baserar sig på personliga kontakter och bilaterala handräckningsavtal. ATH har en pågående joint adventure projekt ´Chopper´, där ATH tilsammans med Kalkonklubben bygger ´Chopper´-cyklar. Tillsvidare finns det två fungerande choppers, Gobble-chopper och Hacker, samt två ramar, Rost-Jesus och den rektumbenta Asswipe´n. (linkarna till de engelska sidor).
 • Denna chopper-aktivitet har väkt uppmärksamhet i det Stora U.S.A, där den lokala Chopper-gänget C.H.U.N.K har tagit kontakt. Frukten av detta kan läsas på deras link-sida
 • TF
  ATH verkar och syns i Urdas varma sköte, dvs. Hyllan.
 • Mask
  Urds Maskinister v.k. har välvilligt hjälpt ATH med lösningar av tekniska problem, såväl med lödkolv som med hjärnkapasitet.
 • VAPS
  eller ´Video Arcade preservation Society´, ett samfund med mycket ädelt mål.

Linkar till olika spelrelaterade WWW databaser:

Allehanda moj:


Denna sida har uppvaktats 666 gånger sedan 12.5.1995

Mike Missile

Kommenter och rättelser angående ATH´s sidor kan skickas till: poltsi plus ath at seven seven seven dash team dot org

Last modified: Mon Sep 23 14:24:57 EET DST 1996

Copyright (c) Paul-Erik Törrönen unless explicitly mentioned otherwise

Masseter koirakoulu

Vempain Publishing System